De Persmuskiet

het digitale zintuig

Sociale media

img_2333.jpg

Hans Nijland in 1999

In de ban van FC Groningen

De Groninger Vrijwilligerskrant - april 1999 - jaargang 2 - nummer 3

 

vrg99Zware tijden voor de FC. De nacompetitie wacht; FC Den Bosch valt vrijwel niet meer in te halen. Voor de centen is promotie broodnodig: Terwijl de publieksactie "Vierkant achter FC Groningen" net op stoom komt, leidt een miljoenentekort tot de zoveelste financiële crisis. De animo om actief te zijn voor de club blijft er onverminderd groot om. Rond de tweehonderd mensen zetten zich vrijwillig in voor de FC; waarvan sommige al tientallen jaren. Algemeen directeur Hans Nijland noemt betaald voetbal zonder vrijwilligers zelfs 'ondenkbaar'.

 

Medio februari werden ze weer eens opgeroepen. Het veld in het Oosterparkstadion moest sneeuw-vrij gemaakt worden voor de topper tegen FC Den Bosch. Helaas lastte de scheidsrechter de wedstrijd alsnog af, ondanks dat de vrijwilligers er alles aan gedaan hadden om de wedstrijd door te laten gaan. Door dit soort acties staan de vrijwilligers hoog in het vaandel bij de club. Algemeen directeur Hans Nijland (38) legt uit waarom deze groep zo belangrijk is voor FC Groningen.

 

11 februari is de Vrijwilligers rond FC Groningen (VRG) opgericht om de belangen te behartigen van de stewards, kassiers en EHBO-ers. Door de komst van de VRG kunnen problemen in een vroeg stadium worden gesignaleerd. In het verleden kwamen de vrijwilligers incidenteel langs met problemen of sugges-ties. Veel zaken werden ad hoc afgehandeld. Bij een overlegorgaan als de VRG kunnen deze problemen gestructureerd worden en gezamelijk worden opgelost. Eén keer in de maand vindt er een overleg plaats tussen de besturen van FC Groningen en de VRG. De samenstelling van het bestuur van de VRG bestaat uit drie stewards, twee kassiers en één EHBO-er. De vijf bestuursleden zijn Klaas de Lange (voorzitter), Marcel Ploeg (Secretaris), Peter Hanning (Penningmeester), Alje Dijkstra (2e voorzitter), Dick Kranen-burg (2e secretaris) en Petra Bennink (lid). De VRG is een vereniging met beperkte bevoegdheden. Alle beslissingen gaan in overleg met het bestuur van FC Groningen. Zij krijgt een budget waarmee ze diverse activeiten kunnen organiseren. De VRG mag in feite alles aankaarten bij het bestuur, maar het moet wel financieel uitvoerbaar zijn. Je kan nog zo prachtige dingen bedenken, maar met de factor geld heb je altijd te maken. Aangezien FC Groningen krap bij kas zit, heeft de VRG een klein budget. De belangrijkste taak van de VRG is dat de vrijwilligers hun werk zo optimaal mogelijk moeten kunnen uitvoeren.

 

Hoe komt de informatie bij de vrijwilliger terecht?
Ten eerste moet het bestuur van de VRG een goede binding hebben met de vrijwilligers.Er worden activiteiten georganiseerd zoals kaart- en sjoelavonden, waardoor men op een informele manier met elkaar kan omgaan. Daarnaast biedt het FC Groningen Magazine een uitstekende mogelijkheid om de vrijwilli-gers op de hoogte te brengen over de activiteiten van de VRG.

 

Staat men in de rij om vrijwilliger te worden bij FC Groningen?

De animo om vrijwilliger te worden is zeer groot. De werving gaat via advertenties, dus dezelfde procedu-re als voor een betaalde baan. De politie is nauw betrokken bij de selectie van stewards. Het verschil tussen een betaalde functie en die van vrijwilliger is dat de vrijwilligers niet onder contract staan. Daaren¬tegen zijn ze wel verzekerd.

 

nijland99Hoe is de verhouding tussen betaald personeel en de vrijwilligers?
Ondanks dat het contact minimaal is, alleen tijdens de wedstrijden, constateer je toch dat iedereen zeer spontaan met elkaar omgaat, omdat men zich realiseert dat we het met elkaar moeten doen. Iedereen in de organisatie is even belangrijk.

 


Wat is er gebeurd met de animo voor het vrijwilligerswerk na de degradatie?
Onder de vrijwilligers ontstond de versterkte gedachte: “jongens, we laten de moed niet zakken en we moeten er alles aan doen om weer terug te komen”. De onderlinge band is juist sterker geworden.

 

Kan Betaald voetbal kan zonder vrijwilligers?
“Dat is ondenkbaar. Er zijn tweehonderd vrijwilligers. Wanneer deze mensen op de loonlijst zouden staan dan is dat onbetaalbaar. De club kan niet zonder deze mensen. De aanwezigheid van de voorzitter of directeur op de kaart- en sjoelavonden is ook erg belangrijk. Want zeg nou zelf, wat is er nog mooier in het leven dan met je vrijwilligers gezellig een biertje te drinken.”.

 

De steward, de kassier en de EHBO-er

De heren Van der Schaaf (71) en de Lange (77) zijn beiden 35 jaar controleur. In die tijd is er veel gelachen, maar ook gehuild. Het dieptepunt was de dood van Tonny van Leeuwen. Daar weegt geen enkele degradatie tegen op. Het is heel belangrijk hoe je met het publiek omgaat. In de 35 jaar hebben de heren nog nooit trammelant gehad. De heer Benjamins (52) is 27 jaar verbonden als vrijwilliger bij de club. Hij is nu hoofdkassier. Zes jaar geleden, toen de FC krap bij kas zat, kwam er een oud dametje van 70 bij de kassa en legde een tientje neer en zei: “dat is voor de club en van voetbal heb ik geen verstand”. “Dat vond ik zo lief” zei Benjamins. Als kassier staat Benjamins de bezoekers goed te woord. Ook hij heeft In 27 jaar nooit trammelant gehad. De heer Dijkstra (47) en mevrouw Bennink (48) maken deel uit van de EHBO. Dijkstra twintig jaar; Bennink acht j¬aar. Echt leuke kanten heeft de EHBO niet, maar er wordt wel eens een ongeduldig iemand binnengebracht die blijft zeuren of de behandeling klaar is, omdat hij weer graag naar het voetbal wil.

 

Vrijwilligers Rond Groningen

Het bestuur en het management van FC Groningen hechten er grote waarde aan om regelmatig op een goede manier te kunnen communiceren met alle medewerk(st)ers van FC Groningen. Een belangrijke groep binnen de professionele organisatie die FC Groningen heet zijn de vrijwilligers, waarbij te denken valt aan de vele stewards, de kassiers en de EHBO-medewerk(st)ers. Dit betreft een groep van 160 personen. Omdat het nogal moeilijk is om regelmatig met iedereen contact te hebben en het van groot belang is om te weten wat er leeft onder de medewerk(st)ers, is er een overlegorgaan opgezet voor de vrijwilligers. Te weten de VRG (Vrijwilligers Rond FC Groningen) bestaande uit 5 personen. De taak van dit overlegorgaan is het behartigen van de belangen van de vrijwilligers. De vertegenwoordigers zullen regelmatig vergaderen met het bestuur en/of management van FC Groningen.